Värmdö Fysioterapi

Anna-Maria Skyllberger
Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast
OMT3, Akupunktur
Idrottsskador

Boka tid Värmdö: 0708-30 96 34
Boka tid Johanneshov: 08-686 06 80
E-post: annamaria@multifidus.se

 

Lena Carlbom Wikström
Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast
OMT3, Akupunktur
Idrottsskador

Boka tid:0706-46 20 70
E-post: lena@varmdofysio.se

MER OM OSS

Vi är 2 välutbildade fysioterapeuter med lång yrkeserfarenhet.

Vi arbetar med bedömning och behandling av olika smärttillstånd och skador i leder och muskler samt med rehabilitering efter operationer och frakturer.

Du kan få råd om träning, ergonomi och information om hur du kan förebygga/undvika besvär i framtiden.

Vårt arbete präglas av en stark vilja att stötta dig som patient för att återgå i arbete eller att återuppta idrotts- eller motionsaktiviteter.

Tillsammans sätter vi upp realistiska mål och delmål under behandlingen.

 

Vår vision är att skapa möjligheter istället för begränsningar.

Vi vill hjälpa Dig att förstå hur Din kropp fungerar, så att Du kan påverka Din egen förmåga att uppnå ökat välbefinnande.

 

Vi är landstingsanslutna.

Frikort gäller.

ORTOPEDISK MANUELL TERAPI (OMT)

OMT är en internationell specialistutbildning för fysioterapeuter och läkare. Metoden grundar sig på en helhetssyn på Dig som patient.

Inom OMT använder vi, efter en undersökning, bl.a. manipulations- och mobiliseringstekniker för att behandla smärtor från leder, muskler och nerver, nacke/skuldra, rygg, armar eller ben. Olika träningsmetoder och egen kunskap om hur Du kan förebygga vidare besvär, är en viktig del i omhändertagandet.

IDROTTMEDICIN

Vi behandlar skador som kan ha uppstått i samband med idrott eller motion. En funktionsanalys ligger till grund för rehabiliteringen. Fokus i behandlingen ligger på fokus i kroppsmedvetenhet, träning i rörlighet, balans, styrka och koordination.